Untitled Document

   

學  科
姓  名
班  別
英語運用
● 鍾穎琳
CHUNG WING LAM
6S
中國語文及文化
● 盧淑穩
LO SHUK WAN
6A
數學及統計
● 秦子朗
CHUN TSZ LONG
6A
電腦應用
● 劉景琳
LAU KING LAM
6S
電腦
● 楊建安
YEUNG KIN ON
6S
會計
● 溫智威
WAN CHI WAI
6A
通識教育
● 陳曉梅
CHAN HIU MUI
6A
歷史
● 吳燐泰
NG LUN TAI
6A
地理
● 張浩然
CHEUNG HO YIN
6A
經濟
● 黃子燊
WONG TSZ SAN
6A
中國文學
● 林洪君
LIN HONG JUN
6A
中國歷史
● 林洪君
LIN HONG JUN
6A
物理
● 文紫明
MAN TSZ MING
6S
化學
● 林遠星
LAM YUEN SING
6S
生物
● 許友鑑
HUI YAU KAM
6S
純粹數學
● 鍾穎琳
CHUNG WING LAM
6S
體育(男)
● 劉迪浩
LAU TIK HO
6S
體育(女)
● 戴凱儀
TAI HOI YEE
6S

姓  名
班  別
● 秦子朗
CHUN TSZ LONG
6A
● 許友鑑
HUI YAU KAM
6S
 
   

你是 2009年7月31日 起,第 位訪客。

Untitled Document
2019-2020香港道教聯合會圓玄學院第二中學 版權所有 私隱政策聲明免責聲明版權聲明