Untitled Document

   

學  科
姓  名
班  別
英語運用
● 馬可玲
MA HO LING SANDY
7S
中國語文及文化
● 李詠芝
LI WING CHI
7S
數學及統計
● 劉文琛
LAU MAN SUM
7A
電腦應用
● 莊淑瑜
CHONG SHUK YU
7S
電腦
● 劉燿彰
LAU YIU CHEUNG
7S
會計
● 袁子浩
YUEN TSZ HO
7A
通識教育
● 羅靜嫻
LAW CHING HAN
7A
歷史
● 闕愷文
KUET HOI MAN
7A
地理
● 周全
CHOW CHUEN
7A
經濟
● 劉文琛
LAU MAN SUM
7A
中國文學
● 莫煦頤
MOK HUI YI
7A
中國歷史
● 羅凱鍵
LAW HOI KIN
7A
物理
● 羅穎熙
LAW WING HEI
7S
化學
● 葉凱穎
YIP HOI WING
7S
生物
● 陳靖盈
CHAN CHING YING
7S
純粹數學
● 羅穎熙
LAW WING HEI
7S
體育(男)
● 陳兆漢
CHAN SIU HON
7S
體育(女)
● 岑樂君
SHAM LOK KWAN
7A

姓  名
班  別
● 袁子浩
YUEN TSZ HO
7A
● 余炳達
YU PING TAT
7S
 
   

你是 2009年7月31日 起,第 位訪客。

Untitled Document
2019-2020香港道教聯合會圓玄學院第二中學 版權所有 私隱政策聲明免責聲明版權聲明